Filozofia   Mapa strony   Kontakt  Faxy • Podajnik dokumentów na 10 arkuszy
 • Podajnik papieru na 40 arkuszy
 • Książka telefoniczna - maksymalnie 100 numerów
 • Możliwość wybierania jednoprzyciskowego i skróconego
 • Pamięć dokumentów do 50 stron • Podajnik dokumentów na 10 arkuszy
 • Podajnik papieru na 40 arkuszy
 • Książka telefoniczna - maksymalnie 100 numerów
 • Możliwość wybierania jednoprzyciskowego i skróconego
 • Pamięć dokumentów do 50 stron
 • Automatyczna sekretarka z możliwością nagrania do 18 minut wiadomości

© copyright DSD
DSD Polska Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 43 02-285 Warszawa
Zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
pod nr KRS 0000206268 z kapitałem zakładowym 1.100 000 PLN
NIP 527-24-32-667   REGON 015719917